Brakeless Impossible Irie

Brakeless Impossible Irie

«Alyssa»

f.

8/8/2018

Brakeless Impossible Irie

Konkurrerer i spor, rundering, lydighet og spesialsøk

Bor hos Torhild